ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
48 โรงแรม
6,999 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
9แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

7.95

-0.63%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 0 - 8.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.00 - 4.38

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 8.05 - 7.80

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9,064,200

ปรับปรุงเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2560 18:39

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2560

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement