ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
55 โรงแรม
7,674 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
9แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

+0.05

8.00

0.63%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 0 - 8.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 9.00 - 4.68

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 8.10 - 7.90

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,997,500

ปรับปรุงเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2561 20:21

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2561

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement